História hotela

História hotela Roháč

Hotel Roháč bol postavený asi v polovici 19. Storočia, presný dátum nepoznáme. Mestský protokol z roku 1878 zaznamenal žiadosť oravského panstva o tehly, ktoré potreboval na zdvihnutie pánskej krčmy v Trstenej o jedno poschodie pre úradnícke byty. Je teda isté, že prízemie hotela už stálo. Mestský hotel bol pristavovaný do dnešnej podoby postupne. V roku 1907 bola pristavaná jeho juhovýchodná časť / u. Železničná a Kukučínova / . Stavba bola zrealizovaná podľa projektu Krivácsy Gustáv, architektonický nákres vyhotovil „Hosszhomlokzát“. Hotel do roku 1958 patril bývalému Spolku urbarialistov a po založení JRD vo februári 1958, prešiel hnuteľný i nehnuteľný majetok urbárskeho spoločenstva do majetku družstva. V roku 1961 JRD predalo budovu v dezolátnom stave Jednote SD Trstená. V deväťdesiatich rokoch sa dve tretiny hotela vrátili do vlastníctva urbáru, jedna tretina patrí Jednote. V priestoroch hotela určitý čas sídlil i richtár / priestory lekárne Anjel / . Bol tam i obecný žalár . Vchádzalo sa do neho cez podchod. Neskôr ho zamurovali. V roku 1912 urbár postavil v hoteli ľadoveň na chladenie mäsa a piva a zakúpil čističku obilia – trier. V rokoch 1902 – 1914 bolo v Roháči i holičstvo Baltazára Becze.